Новобасанська громада
Чернігівська область, Ніжинський район

Увага ! Конкурс!

Дата: 26.05.2021 12:07
Кількість переглядів: 627

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

директора (керівника) Новобиківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Новобасанської сільської ради

 

Найменування місцезнаходження закладу освіти

Новобиківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новобасанської сільської ради Бобровицького району Чернігівської області ( вулиця Шевченка, 1,  село Новий Биків, Бобровицький район, Чернігівська область, 17452)

Найменування посади

Директор (керівник) закладу загальної середньої освіти

Умови праці

посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

1. Заява про участь у конкурсі

2. Згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3. Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу).

4. Копія паспорта громадянина України.

5. Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста).

6. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

7. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання.

8. Довідка про відсутність судимості.

9. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

10. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

11. Кандидат/кандидатка на посаду може надати інші документи, що підтверджують її/його професійні та/або моральні якості.

Строк подання документів

Документи приймаються

З 26 травня 2021 року до 17 години 14 червня 2021 року у  приміщенні  сільської ради за адресою: с.Нова Басань, вул. Шевченка, 49

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи

 

Занько Діана Рінатівна

Тел.: 0463225608

nova_basan@i.ua

 

Місце проведення конкурсу(час і дата визначаються конкурсною комісією)

Адміністративна будівля Новобасанської сільської ради, вулиця Шевченка, 49 с. Нова Басань

 

Етапи проведення конкурсного відбору

 

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

1) подання претендентами документів;

2)вивчення конкурсною комісією поданих претендентом документів, мотиваційного листа;

3)ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору;

4) перевірка знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти та письмового вирішення ситуаційного завдання.

5) висвітлення публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації

6) визначення конкурсною комісією переможця конкурсного відбору;

7) оприлюднення результатів конкурсного відбору.

 

 

 

ПЕРЕЛІК

питань на знання законодавства України

 

І. Питання на перевірку знань Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

 1. Мета концепції «Нова українська школа».
 2. Формула української школи відповідно до концепції «Нова українська  школа».
 3. Структура Нової української школи.
 4. Основні методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи.
 5. Децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи відповідно до Концепції «Нова українська школа».
 6. Випускник школи відповідно до Концепції «Нова українська школа».
 7. Поняття - умотивований вчитель у Концепції «Нова українська школа».
 8. Фінансово-господарська діяльність в умовах нової української школи.
 9. Сутність профільного навчання в системі нової української школи.
 10. Вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.
 11. Порядок відкриття та порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.
 12. Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами. Порядок складання індивідуальної програми розвитку.
 13. Ключові компетентності відповідно до Концепції «Нова українська школа».
 14. Сутність педагогіки партнерства у Новій українській школі.
 15. Функції та обов’язки директора закладу освіти.

 

ІІ. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про освіту»

 1. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.
 2. Органи управління освітою.
 3. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти.
 4. Типи загальноосвітніх навчальних закладів.
 5. Конституційне право на освіту.
 6. Діти, які потребують особливої уваги держави.
 7. Право на освіту.
 8. Соціально-педагогічний патронат в системі освіти.
 9. Форми навчання.
 10. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу.
 11. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.
 12. Навчальні плани та навантаження учнів.
 13. Статус загальноосвітнього навчального закладу.
 14. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 15. Освітні рівні в Україні.
 16. Основні принципи освіти.
 17. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів.
 18. Завдання загальної середньої освіти.

 

ІІІ. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері освіти:

 1. Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади функціонування і розвитку системи освіти України.
 2. Основні принципи планування роботи навчального закладу
 3. Механізм створення, ліквідації та реорганізації навчально-виховних закладів.
 4. Роль атестації педагогічних кадрів у вдосконаленні фахової майстерності педагогів (Наказ МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).
 5. Атестація педагогічних працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010 р.
 6. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).
 7. Структура та форми профільного навчання.
 8. Організація харчування в закладах освіти .
 9. Організація методичної роботи у закладах освіти: її значення та суть.
 10. Організація роботи по контролю за навчальним процесом: види, методи та форми.
 11. Порядок ведення ділової документації у навчальних закладах.
 12. Організація виховної роботи в закладах освіти, основні її напрями (програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»).
 13. Організація роботи з обдарованими дітьми.
 14. Порядок призначення та звільнення працівників навчальних закладів.
 15. Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти.
 16. Обов’язки керівника навчального закладу.
 17. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 18. Організація роботи із звернення громадян у навчальному закладі.
 19. Порядок обліку дітей та підлітків шкільного віку (Інструкція № 646).
 20. Види стимулювань та доплат працівникам навчальних закладів
 21. Порядок проходження державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.
 22. Колегіальні органи навчального закладу та порядок їх функціонування

 

            

 

                      Управлінська ситуація та/або ситуаційне завдання (зразки):

 Ситуація 1.

         Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуація 2.

Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Вчитель початкових класів працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь