Новобасанська громада
Чернігівська область, Ніжинський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення  Новобасанської сільської ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів інших зелених насаджень за межами населених пунктів Новобасанської сільської ради»

Дата: 10.09.2019 15:53
Кількість переглядів: 3029

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту
Новобасанської сільської ради

 

         Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  Новобасанська сільська  рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради» та аналізу регуляторного впливу шляхом розміщення на офіційному сайті  Новобасанської сільської ради: https://gromada.org.ua

          Зміст проекту: Проект рішення Новобасанської сільської ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської радиє» розроблений з метою встановлення порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Новобасанської сільської ради, у відповідності до ст. 6 Закону України «Про рослинний світ», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
      

        Розробник проекту: Новобасанська сільська рада Бобровицького району Чернігівської області, адреса:  вул. Шевченка, 49. c. Нова Басань, Бобровицький район,Чернігівська область.
       
Email: nova_basan.i.ua
       Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня опублікування проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.
       Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій формі:
- поштою за адресою:  117461, с. Нова Басань, вулиця Шевченка, 49, Бобровицький район, Чернігівська область

      Електроннаадреса: nova_basan@i.ua
      Контактні тел.: 046 32 39245

УКРАЇНА

  НОВОБАСАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                               Бобровицького району Чернігівської області

двадцять  восьма  сесія  сьомого скликання

 

                                              проект                 Р І Ш Е Н Н Я

 

    2019  року               с. Нова   Басань                                  №  -28/2019

 

Про Тимчасовий порядок видалення
дерев, кущів та інших зелених насаджень
за межами населених пунктів на
території  
Новобасанської сільської  ради

          З метою забезпечення належного контролю за використанням об'єктів рослинного світу на території району, недопущення виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій, спричинених падінням зелених насаджень за межами населених пунктів, керуючись ст. 6 Закону України "Про рослинний світ", ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та сфери послуг, комунальної власності, промисловості, підприємництва, сільська рада   в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Тимчасовий порядок видалення дерев та кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Новобасанської сільської ради (надалі–Порядок), що додається.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та сфери послуг, комунальної власності, промисловості, підприємництва

 

Сільський голова                                                                                 В. ЛЕВЧЕНКО

 

Тимчасовий порядок
видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території

          І. Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Новобасанської сільської ради (надалі – Порядок) визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень (далі – зелені насадження) за межами населених пунктів на території Новобасанської сільської ради.
          ІІ.Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:
1) будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об'єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;
2) знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
3) ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Новобасанської сільської ради;
4) проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
5)досягнення деревами вікової межі;
6)провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
7)запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов'язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;
8) відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
9) ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
ІІІ. Юридична чи фізична особа (далі - заявник) звертається до  Новобасанської сільської ради (надалі – Компетентний орган) з заявою про необхідність видалення зелених насаджень з обгрунтуванням причин видалення. Розпорядженням сільського голови  
cтворюється склад робочої комісії по обстеженню зелених насаджень (надалі – Комісія).
І
V. До складу Комісії включаються представники Компетентного органу, заявника, власника земельної ділянки (користувача), лісового господарства (за згодою), Держекоінспекції у  Чернігівській області (за згодою), інших зацікавлених організацій (за згодою), сільської ради, в залежності від місця розташування зелених насаджень (за згодою).
       Дата комісійного обстеження місць видалення зелених насаджень визначається головою Комісії та встановлюється не пізніше ніж на 10-й робочий день від дати подачі заяви про видалення зелених насаджень. Комісія визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці та складає акт обстеження зелених насаджень (надалі – Акт), що підлягають видаленню за формою, що затверджена наказом Мінрегіона від 12.05.2009 № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень».
         Кількість примірників Актів відповідає кількості сторін (організації, установи, представник заявника тощо), залучених до проведення обстеження.

V. Голова Комісії в п'ятиденний термін від дати складання Акту подає сільському голові проект розпорядження про надання дозволу на видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню.
      Сільський голова здійснює розгляд зазначеного вище проекту розпорядження та, у разі його схвалення, підписує розпорядження не пізніше ніж у двотижневий термін після надходження зазначеного проекту.

VI. За результатами проведеної роботи з обстеження зелених насаджень спеціалістами лісового господарства складаються відповідні відомості та проводиться матеріально-грошова оцінка зелених насаджень.
VII. В свою чергу, заявник з метою отримання ордеру на видалення зелених насаджень (надалі – Ордер), повинен надати до  сільської ради копію договору з організацією-виконавцем робіт по видаленню зелених насаджень, Акту, що підтверджує необхідність видалення зелених насаджень, відповідних відомостей (перелікових, матеріально-грошової оцінки тощо), складених спеціалістами лісового господарства.
        Підставою для проведення робіт по видаленню зелених насаджень за межами населених пунктів є Ордер за формою, що затверджена наказом Мінрегіона від 12.05.2009 № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» (крім випадків, передбачених пунктами 12,13 цього Порядку).

  VIII. Для нормальної експлуатації ліній зв'язку й електропередач видалення зелених насаджень проводиться у відповідності до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 та Правил охорони ліній електрозв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135. При цьому видаленню підлягають одночасно усі або декілька сусідніх рядів дерев, крони яких розташовані поблизу проводів, з обов'язковим прибиранням залишків порубки за рахунок організації, що проводить видалення.
IX. У разі надання заявником копій вище перелічених документів,  сільська рада виписує заявнику копію розпорядження на видалення зелених насаджень та Ордер протягом трьох робочих днів, організації-виконавцю надається копія Ордеру.
X. У разі виявлення в процесі виконання робіт недоліків, вони підлягають усуненню виконавцем робіт.
XI. Сплата відновної вартості зелених насаджень у випадках, передбачених пунктом 2 цього Порядку, не проводиться.
XII. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акту обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку.
XIII. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, розташованих за межами населеного пункту, здійснюється виконавчим комітетом, на території якого розташовані такі об'єкти, на підставі розпорядження голови Новобасанської сільської ради без сплати їх відновної вартості.
Виконавчий комітет сільської ради укладає договір з виконавцем послуг про надання послуг з видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, а також здійснює контроль за їх якісним проведенням.

XIV. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.
XV. Видалені дерева в обсязі ліквідної деревини, яка зазначена у відомості матеріально-грошової оцінки лісосіки, передається до закладів соціальної сфери Новобасанської сільської ради. За результатами виконаних заходів з проведення видалення зелених насаджень заявник надає до  сільської ради звіт щодо виконаних заходів з проведення видалення зелених насаджень з додаванням копії акту прийому-передачі ліквідної деревини до закладів соціальної сфери  Новобасанської сільської ради.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення  Новобасанської сільської ради
«Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів інших зелених насаджень за межами населених пунктів Новобасанської сільської ради»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
          Проект рішення   «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради» розроблений з метою удосконалення порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розробленими згідно з законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання рослинного і тваринного світу, законодавством у сфері лісових, земельних, водних ресурсів та іншим.
           Відповідно до пункту 2) частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон) на об'єктах благоустрою забороняється самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо. До об'єктів благоустрою населених пунктів згідно зі статтею 13 Закону належать території загального користування, а також інші території в межах населеного пункту.
          Частиною 3 статті 28 Закону визначено, що видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. У відповідності до цією норми постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 затверджено Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах. Тобто, нормативних документів, що регламентують порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів, на даний час не розроблено, що дає підстави вважити будь-які дії щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів такими, що не відповідають законодавству України.
           Основні напрямки на які проблема справляє вплив:
-покращення благоустрою Новобасанської сільської ради;
-уникнення незаконних дій при ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради;
- уникнення незаконних дій при запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов'язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;
- уникнення незаконних дій при ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території району.
- вирішення питань списання та утилізації видалених дерев та кущів за межами населених пунктів району в межах чинного законодавства.

II.Цілі державного регулювання

       Введення в дію рішення  Новобасанської сільської ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради» надасть можливість тимчасово, до законодавчого врегулювання, встановити на території Новобасанської сільської ради порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів. Проект рішення  Новобасанської сільської ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської  сільської ради» розроблений з метою:
- вдосконалення механізму регулювання відносин  Новобасанської сільської ради юридичними та фізичними особами, які видаляють зелені насадження;
- створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у районі та запобігання безконтрольного видалення дерев;
- визначення порядку обстеження зелених насаджень та підготовки дозвільних документів на їх видалення.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей з наведенням аргументі щодо переваги обраного способу
    У ході підготовки проекту рішення було проведено моніторинг відповідних нормативних актів на предмет альтернативного врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради
Першим альтернативним способом є залишити врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених лише діючими нормами законодавства. Проте, норми, які б встановлювали конкретний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, суб'єктів, уповноважених приймати рішення про їх видалення та підстави для прийняття таких рішень, на сьогодні в діючому законодавстві відсутні. Відхиляємо цей спосіб, оскільки не досягається поставлена мета.
Другим альтернативним способом є введення в дію проекту рішення Новобасанської сільської ради про «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради», яке надасть можливість тимчасово встановити порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради до законодавчого врегулювання зазначеного питання. Даний спосіб врегулювання проблеми видалення зелених насаджень за межами населених пунктів надасть можливість попередження виникнення аварійних ситуацій та забезпечить уникнення людських жертв під час падіння аварійних та сухостійних дерев. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. У ньому чітко виписаний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення поставлених цілей, починаючи з дня його прийняття та дасть змогу більш успішно контролювати збереження зелених насаджень у  громаді.

IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
З набранням чинності рішення «Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради» створюється правова основа для населених пунктів громади по здійсненню заходів з організації видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів, відповідно до зазначеного порядку.

V. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
         Впровадження тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради надає можливість забезпечити належний контроль за використанням зелених насаджень на території  Новобасанської сільської ради.

VI.Очікувані результати прийняття акту
Прийняття проекту надасть можливість забезпечити безпеку життєдіяльності населення  Від впровадження регуляторного акту негативних результатів не очікується.
Прийняття зазначеного рішення надасть змогу досягнути таких результатів:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Покращення благоустрою району.

Забезпечення належного функціонування та стабільної роботи систем життєзабезпечення  громади за межами населених пунктів (ліній електромереж, телефонного зв’язку, газових, водопровідних, каналізаційних та тепломереж, автошляхів, польових доріг і т.п.).

 

Держава

Проект рішення Новобасанської сільської ради «Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Новобасанської сільської ради”» спрямований на врегулювання зазначених вище проблем, так як населені пункти громади отримають правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів.

 

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Нормативно-правове забезпечення діяльності, пов’язаної з видаленням зелених насаджень з метою розвитку інфраструктури підприємств, забезпечення безпечних умов праці.

Суб’єкти господарювання та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України, отримують додатковий обсяг робіт

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, громадян, суб'єктів господарювання

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держави

Пов’язані з оприлюдненням інформації щодо регуляторного акту

Створення правової основи для Новобасанської сільської ради,  а також населених пунктів громади, по здійсненню видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев за межами населених пунктів.

Охорона зелених насаджень від несанкціонованого знищення.

Суб’єктів господарювання

Витрати на обстеження зелених насаджень, погодження актів та проектів рішень, видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів

Покращення умов для ведення бізнесу

Громадян

Не передбачаються.

Покращення благоустрою громади.

Забезпечення належного функціонування населених пунктів громади та забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення (ліній електромереж, дротового радіомовлення, телефонного звязку).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту
Строк дії регуляторного акту не обмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту
- Новобасанська сільська рада, населені пункти громади  отримають правову основу щодо порядку видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів;
- суб'єкти господарювання, та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень, отримають додатковий обсяг робіт.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження. Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акту. Повторне відстеження – через рік після введення в дію регуляторного акту. Метою повторного відстеження буде оцінка ступеня досягнення даним актом поставлених задач.
Періодичне відстеження (щорічно, один раз на рік) несе контрольну функцію з питань виконання та доцільності прийнятого регуляторного акту.

Головний спеціаліст з юридичних питань                                            С. ЗУБЕЦЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь